DOWNLOADS

Hieronder vindt u enige downloads die welicht van interesse kunnen zijn.
Voor sommige documenten heeft u Adobe PDF reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.

Leveringsvoorwaarden (VIB)
Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de VIB-VOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.

Leverings voorwaarden Nederlands
Leverings voorwaarden Duits
Leverings voorwaarden Engels

Overige
Certificaat Armaflex
Isolatie VIB 80 JAAR (Isolatie Magazine)